logo napis

 
ul. Jaracza 5
07-409 Ostrołęka

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany w trzeciej klasie gimnazjum jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego stanowi jeden z warunków ukończenia szkoły. Jeżeli jakiś uczeń nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i do egzaminu przystąpić w roku następnym.

Egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać. Liczba punktów uzyskana na egzaminie gimnazjalnym nie wpływa na ukończenie szkoły. Nawet wówczas, gdy wynik będzie zerowy, uczeń ukończy gimnazjum (pod warunkiem, że ze wszystkich zajęć edukacyjnych uzyska na zakończenie roku szkolnego oceny pozytywne). Wynik egzaminu gimnazjalnego ma znaczenie zarówno informacyjne, jak i selekcyjne. Jest brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy przyjmowaniu uczniów do tych szkół.

Egzamin będzie sprawdzał głównie umiejętności i wiadomości potrzebne zdającym do dalszej nauki. Umiejętności te mają charakter ponadprzedmiotowy, są ważne dla każdego człowieka i potrzebne w życiu codziennym. Zostały one opisane w Standardach wymagań egzaminacyjnych.

Od  roku szkolnego 2008/2009 składa się z trzech części:

  • pierwsza obejmuje umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki oraz uwzględnia ścieżki edukacyjne: filozoficzną, regionalną - dziedzictwo kulturowe w regionie, czytelniczą i medialną, europejską, kulturę polską na tle tradycji śródziemnomorskiej;
  • druga obejmie umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii oraz uwzględnia ścieżki edukacyjne: filozoficzną, prozdrowotną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, regionalną - dziedzictwo kulturowe w regionie, europejską, obronę cywilną.
  • trzecia obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

Przykładowe arkusze egzaminu gimnazjalnego

Część humanistyczna:

Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna - maj 2004 r. (CKE) - arkusz

Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna - maj 2004 r. (CKE) - klucz odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna - kwiecień 2005 r. (CKE) - arkusz

Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna - kwiecień 2005 r. (CKE) - klucz odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna - kwiecień 2006 r. (CKE) - arkusz

Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna - kwiecień 2006 r. (CKE) - odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna - kwiecień 2007 r. (CKE) - arkusz

Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna - kwiecień 2007 r. (CKE) - odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna - kwiecień 2008 r. (CKE) - arkusz

Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna - kwiecień 2008 r. (CKE) - odpowiedzi

Próbny egzamin gimnazjalny - część humanistyczna - luty 2004 r. (OKE Kraków) - arkusz

Próbny egzamin gimnazjalny - część humanistyczna - luty 2004 r. (OKE Kraków) - klucz odpowiedzi

Próbny egzamin gimnazjalny - część humanistyczna - luty 2004 r. (OKE Jaworzno) - arkusz

Próbny egzamin gimnazjalny - część humanistyczna - luty 2004 r. (OKE Jaworzno) - klucz odpowiedzi

Próbny egzamin gimnazjalny - część humanistyczna - luty 2005 r. (OKE Jaworzno) - arkusz

Próbny egzamin gimnazjalny - część humanistyczna - luty 2005 r. (OKE Jaworzno)- klucz odpowiedzi

Próbny egzamin gimnazjalny - część humanistyczna - luty 2006 r. (OKE Jaworzno) - arkusz

Próbny egzamin gimnazjalny - część humanistyczna - luty 2006 r. (OKE Jaworzno) - klucz odpowiedzi

Próbny egzamin gimnazjalny - część humanistyczna - styczeń 2005 r. (OKE Poznań) - arkusz

Próbny egzamin gimnazjalny - część humanistyczna - styczeń 2005 r. (OKE Poznań) - klucz odpowiedzi

Próbny egzamin gimnazjalny - część humanistyczna - grudzień 2005 r. (OKE Poznań) - arkusz

Próbny egzamin gimnazjalny - część humanistyczna - grudzień 2005 r. (OKE Poznań) - klucz odpowiedzi

Część matematyczno - przyrodnicza:

Egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza - maj 2004 r. (CKE) - arkusz

Egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza - maj 2004 r. (CKE) - klucz odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza - kwiecień 2005 r. (CKE) - arkusz

Egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza - kwiecień 2005 r. (CKE) - klucz odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza - kwiecień 2006 r. (CKE) - arkusz

Egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza - kwiecień 2006 r. (CKE) - odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza - kwiecień 2007 r. (CKE) - arkusz

Egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza - kwiecień 2007 r. (CKE) - odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza - kwiecień 2008 r. (CKE) - arkusz

Egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza - kwiecień 2008 r. (CKE) - odpowiedzi

Próbny egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza - luty 2004 r. (OKE Kraków) - arkusz

Próbny egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza - luty 2004 r. (OKE Kraków) - klucz odpowiedzi

Próbny egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza - luty 2004 r. (OKE Jaworzno) - arkusz

Próbny egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza - luty 2004 r. (OKE Jaworzno) - klucz odpowiedzi

Próbny egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza - luty 2005 r. (OKE Jaworzno) - arkusz

Próbny egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza - luty 2005 r. (OKE Jaworzno) - klucz odpowiedzi

Próbny egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza - luty 2006 r. (OKE Jaworzno) - arkusz

Próbny egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza - luty 2006 r. (OKE Jaworzno) - klucz odpowiedzi

Próbny egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza - listopad 2004 r. (OKE Gdańsk) - arkusz

Próbny egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza - listopad 2004 r. (OKE Gdańsk) - klucz odpowiedzi

Próbny egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza - styczeń 2005 r. (OKE Poznań) - arkusz

Próbny egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza - styczeń 2005 r. (OKE Poznań) - klucz odpowiedzi

Próbny egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza - grudzień 2005 r. (OKE Poznań) - arkusz

Próbny egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza - grudzień 2005 r. (OKE Poznań) - klucz odpowiedzi

Język obcy:

Egzamin gimnazjalny - język angielski (CKE) - arkusz